ယူနန္၀င္စမ္းမိန္းကေလးတစ္မိနစ္စကၠန္႔ ၂၀ အႏိုင္ရရွိျခင္းႏွင့္ တိုက္အခ်င္းခ်င္းအၾကားေရႊခါးပတ္ကို ဆြတ္ခူး

ဒီဇင္ဘာ၂၁ရက္ညတြင္ ဆ႒မအႀကိမ္ CKF အႀကိတ္အနယ္တိုက္ခိုက္ျခင္းပူးတြဲၿပိဳင္ပြဲ ကူမင္း၌ ဆက္ၿပိဳင္ရာတြင္ (၅၆)ကီလိုဂရမ္ရွိမိန္းကေလးတိုက္အခ်င္းခ်င္းအၾကားေရႊခါး ပတ္ဗိုလ္လုပြဲတြင္ ၀င္စမ္းမိန္းကေလး Yan Qihui သည္ အရပ္ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းရွိျခင္းေပမယ့္ သူသြက္သည့္လဲက်နည္းအသံုးျပဳ၍ ၿပိဳင္ဘက္ကို ခ်က္ခ်င္းလဲသြားၿပီးသည့္ေနာက္ ပရိသတ္ႀကီးမ်ားကို လက္ခုတ္တီးျခင္းဂုဏ္ယူဖြယ္ရာၾသဘာေပးျခင္းႏွင့္ တစ္မိနစ္စကၠန္႔ ၂၀ မွ မေလးရွား ၿပိဳင္ဘက္ Taidi Anna ကို ရံႈနိမ့္၍ တိုက္အခ်င္းခ်င္းအၾကားေရႊခါးပတ္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။