ျမန္မာဘာသာစကား ေနာက္ခံျဖင့္ Da Tang Xuan Zang အမည္ရွိ၊ ကြန္ဖူးေယာဂ အမည္ရွိ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပသ

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔အတြင္းတြင္ တရုတ္ရွပ္ရွင္ဇာတ္ကားပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တစ္ၿပိဳင္္နက္ က်င္းပခဲ့၍ ျမန္မာသာသာစကား ေနာက္ခံျဖင့္ Da Tang Xuan Zang ႏွင့္ ကြန္ဖူးေယာဂ တရုတ္ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ျပသခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႏွစ္ကားသည္ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ဘာသာျပန္ ထုတ္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္း၌ လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ ဇာတ္ကားျဖစ္ ၿ႔ပီး ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ရံုမ်ား၌ ပထမဦးဆံုးတစ္ႀကိမ္ ျပသသည့္ ျမန္မာဘာသာစကားေနာက္ခံျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အသံသြင္းျခင္းအလုပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တရုတ္-ျမန္မာ ရုပ္ရွင္နဲ႔ တီဗြီဇာတ္လမ္းတြဲ ဘာသာျပန္ထုတ္လုပ္ေရးစခန္းသည္ တာဝန္ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္တာေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရုပ္ရွင္ျပသရာတြင္ Xuan Zang ျဖတ္သြားလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အမွ် ပရိတ္သတ္မ်ားလည္း အင္မတန္ စိတ္လႈပ္ရွားၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ေဒသခံ ကိုေဝရန္သည္ ဤရုပ္ရွင္ကားသည္ အေတာ္ေကာင္းပါသည္ ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။