ခြန္မင္တြင္ အသက္ (၂၀၀) ေက်ာ္ရွိသည့္ ပန္းအိုပင္ ႏွစ္ပင္သည္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေဝဆာစြာ ဖူးပြင့္ေနၾက

ယခုရက္မ်ားတြင္ ခြန္မင္းၿမိဳ႕ ေဟးလုန္ထန္ပန္းျခံ၌ အသက္ (၂၀၀) ေက်ာ္ရွိသည့္ ပန္းအိုပင္ ႏွစ္ပင္သည္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေဝဆာစြာ ဖူးပြင့္ေန၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ သြားေရာက္ ၾကည္ရႈခံစားေနေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ “ အရင္တုန္းကဆိုရင္ ဒီပန္းအိုးပင္ ႏွစ္ပင္က တစ္ပင္ၿပီးတစ္ပင္ ဖူးပြင့္ၾကပါတယ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ လက္တြဲၿပီး တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ ပြင့္ေနၾကပါတယ္ ” ဟု ေဟးလုန္ထန္ပန္းျခံမွ တာဝန္ခံသည္ ေျပာျပထားတာ ျဖစ္ပါသည္။

发表评论