ယူနန္ Matsutake မိႈသည္ ေပက်င္း၊ ရွမ္ဟိုင္း၊ ကြမ္က်ဴးတြင္ ေရာင္းေကာင္းၿပီး ဥေရာပ၊ အေမရိက၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေန

ယခုရက္မ်ားတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ရွမ္းဂ္ရ္လာၿမိဳ႕ႏွင့္ နန္ဟြာခရိုင္တြင္ ထြက္သည့္ Matsutake မိႈသည္ ယူနန္ မုေဆြဟြား သေဘာဝမိႈေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းေကာင္း၍ ေန႔စဥ္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး ေရာင္းခ်တာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ကီလိုဂရမ္၏ ပွ်မ္းမွ်ေစ်းႏႈန္းသည္ ယြမ္ ၃၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ေပက်င္း၊ ရွမ္ဟိုင္း၊ ေဟာင္က်ဴး၊ ကြမ္းက်ဴးသို႔ အဓိက ေရာင္းခ်ၿပီး ျပည္ပတြင္ ဥေရာပ၊ အေမရိက၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယားသို႔ တင္ပို႔တာ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ Matsutake မိႈကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔တာ အမ်ားဆံုးသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

发表评论