အျမန္ရထားျဖင့္ ေက်ာက္တံုးဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ကို အလည္ခရီးသြားၾကစုိ႔ဟူေသာ ပထမတစ္စီး ရထားစတင္ေျပးဆြဲ အခမ္းအနား ကြမ္က်ဳိးၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အျမန္ရထားျဖင့္ ေက်ာက္တံုးဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ကုိ အလည္ခရီးသြားၾကစုိ႔ဟူေသာ ပထမတစ္စီး ရထားစတင္ေျပးဆြဲ အခမ္းအနားသည္ ကြမ္က်ဳိး ေဆာ္ဖီးထက္ဟုိတယ္၌ က်င္းပရာတြင္ ျပည္တြင္းေဒသအသီးသိးမွ တက္ေရာက္လာၾကေသာ အေသးစားဗီဒီအုိ နာမည္ႀကီးအႏုပညာရွင္ ၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၊ ဂုဏ္သေရရွိမီဒီယာဌာန သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစုစုေပါင္း ၆၀ဦးသည္ ပါဝင္လာၾကသည္။ ယင္းအခမ္းအနားသည္ ေက်ာက္တံုး ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ စိတ္ေအးခ်မ္းသာျဖည္းညင္းစြာ လည္ပတ္ၿပီး ဘဝကုိ ျဖည္းေအးစြာ ခံစားၾကဟူေသာ အဓိက ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ျဖင့္ ကြမ္တံုး ၊ ေဟာင္ေခါင္ ၊ မကာအုိေဒသမ်ား ခရီးသည္တုိ႔သည္ အျမန္ရထား ျဖင့္ ေက်ာက္တံုးၿမိဳ႕ကုိ သြားလည္ပတ္ၾကစုိ႔ဟု တုိက္တြန္းႀကိဳဆုိပါသည္။

发表评论