ယူနန္၌ ပထမတစ္ခုစာဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ကူမင္းပန္းေတာင္၀ွမ္းတြင္ တည္ေထာင္လိုက္၏

ခုတေလာ ယဥ္ေက်းမႈအတပ္အဆင္၊ ဖတ္ရႈျပင္ညီ၊ စာအုပ္ဆိုင္၊ ကစားေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ခရီးထြက္မႈ၊ က်န္း မာေရးေလ႕က်င္႕မႈေတြနွင္႕ျပည္႕စံုေသာ ယူနန္တြင္ပထမတစ္ခုစာဖတ္ၿမိဳ႕နယ္—ပန္းေတာင္၀ွမ္းစာဖတ္ၿမိဳ႕ နယ္ကို ကူမင္းShaoshanပန္းျခံ ပန္းေတာင္၀ွမ္း၌ဖြင္႕လွစ္ခဲ႕သည္။

၄င္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕အဆင္႕ျမင္႕သိပံၸနည္းပညာဇုန္နယ္ Chenggong Majinpuရပ္ကြက္၏ Shaoshanကန္နယ္ပယ္တြင္တည္ရွိသည္။ ဧရိယာ မို(၁၆၀၀)ရွိကာ အေသး၊အလတ္၊အႀကီးပန္းျခံ ခု တစ္ရာေက်ာ္ရွိရံုသာမက သစ္ေတာကမ္းေျခစာအုပ္၊ Shaoshanစာဖတ္ရိပ္သာ၊ မ်က္နွာခ်င္းေလးဘက္ ဆိုင္အိမ္၀င္း၊ အထိပ္၀ိုင္းစာဖတ္အာကာသ၊ CDကာဖီဆိုင္၊ အေနာက္တိုင္းစားေသာက္ဆိုင္၊ ဥယ်ာဥ္စား ေသာက္ဆိုင္၊ လက္ဖက္ရည္ဗားစသည္႕ စာဖတ္အာကာသ(၈)ခုေတြလည္းရွိပါေသးသည္။ Shaoshan စာဖတ္ရိပ္သာတြင္<The Four Categories> <The continuation books of The Four Categories> <Compendium of Ancient and Modern Books><The Yongle Canon><Four Series>စသည္႕ ရွားပါးက်မ္းေတြကို သိမ္းဆည္းထားသည္။

ပန္းေတာင္၀ွမ္းစာဖတ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ တံခါး၀အေစာင္႕အၾကပ္မရွိ၊ အ၀င္လက္မွတ္၀ယ္ဖို႕မလိုေသာ

ေၾကာင္႕ စာဖတ္သူမ်ားသည္ ႀကိဳက္သလိုလွည္႕လည္ရပါသည္။

发表评论