ဇုန္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေစ႕စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ အဝင္လက္မွတ္ကို ဝဘ္ဆိုက္ တြင္ ဝယ္ယူ၍ အိမ္သို႔ ပါဆယ္ပို႔ေပးနိုင္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇုန္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ခြန္မင္းတ်န္ခ်ီးနိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲဗဟိုခန္းမတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္ ။ တ႐ုတ္စာတိုက္ေရးရာ အုပ္စုကုမၸဏီ ခြန္မင္းၿမိဳ႕ ကုမၸဏီခြဲသည္ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္ေသာ အဆိုပါေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ အဝင္ လက္မွတ္ကို ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္းခ်ေရးဟူေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူအေနျဖင့္ ဇုန္လ ၁ ရက္ေန႔ မွစ၍ အဝင္လက္မွတ္မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ရာ ခြန္မင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ခြန္မင္းၿမိဳ႕ရွိ စာတိုက္ ေရးရာကြန္ရက္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူနိုင္သည္႕အျပင္ ႐ုပ္လက္ဝဘ္ဆိုက္ကို တက္၍ Online လည္း ဝယ္ယူ နိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ စာတိုက္ေရးရာဘဝ ဟူေသာ APP ကို Download ၿပီး အခ်ိန္မေရြး ဝယ္ယူ နိုင္ပါသည္(အိမ္သို႔အထိ ပါဆယ္ ပို႔ေပးနိုင္)။ ယခုႏွစ္ ရွိေသာ အဆိုပါေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ အဝင္လက္မွတ္ တစ္ခ်ပ္ကို တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၃၀ျဖင့္ ေရာင္းခ်၍ အဝင္လက္မွတ္ထဲတြင္ RFID အီလက္ထရြန္နစ္ Chip ကို ထည့္ထား၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕ သားမ်ားသည္ အဆိုပါအဝင္လက္မွတ္ကို အသုံးျပဳရာ တံခါးဝအေစာင့္အၾကပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ေသာအခါ လြယ္ကူစြာျဖင့္ Scan လုပ္ၿပီးလၽွင္  ခန္းမထဲသို႔ ဝင္ခြင့္ရပါသည္။

发表评论