ရႊမ့္ေဝ့ (Xuanwei) ေလဆိပ္တည္ေဆာက္ရန္ Yongan ဟူေသာ ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ စတင္ ေဆာက္လုပ္

ယခုတေလာ “ယူနန္ျပည္နယ္ ရႊမ့္ေဝ့ ျပည္သူမ်ားသံုး ေလဆိပ္တည္ေဆာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထား သည့္ေနရာမ်ား အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ”ကို တရုတ္ျပည္သူမ်ားသံုး ေလေၾကာင္းဦးစီးဌာနသည္ စစ္ ေဆးေလ့လာၿပီး Yongan ဟူေသာ ေနရာကို အႀကံျပဳၿပီး ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ရႊမ့္ေဝ့ေလဆိပ္သည္ ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕၏ ပထမဦးဆံုး ျပည္သူမ်ားသံုး ေလဆိပ္ျဖစ္ၿပီး ေပက်င္း၊ ရွမ္ဟိုင္း၊ ကြန္က်ဴး၊ ခ်ိန္တူး၊ ခြန္မင္းႏွင့္ ဝူဟန္႔ စသည့္ၿမိဳ႕သို႔ ပ်ံသန္းရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ရႊမ့္ေဝ့ေလဆိပ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္္ ေဒသခံအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး စုစုေပါင္း တရုတ္ယြမ္ သန္း ၂၂၀၀ ရင္းႏီွးရေၾကာင္း၊ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အထိ ခရီးသည္မ်ားသည္ ၃ သိန္း ၅ ေသာင္းအထိ ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ လာမည့္စက္တင္ဘာလမွစ၍ ဤလုပ္ငန္း စမ္းသပ္အပိုင္းကို စတင္ ေဆာက္လုပ္ ႏုိုင္ေၾကာင္း  သတင္းကိုးကားၿပီး ခန္႔မွန္းထားပါသည္။

发表评论