ယူနန္ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမႉး မစၥတာ ခ်န္ေဟာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တရုတ္ေပက်င္း၌ က်င္းပသည့္ ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမႀကီး ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္(Belt and Road Forum for International Co-operation) သို႔ပါဝင္တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ ခြန္မင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမႉး မစၥတာ ခ်န္ေဟာင္၊ ဒုတိယပါတီ အတြင္းေရးမႉး Mr. Ruan Chengfa တို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾက၍ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္အတြက္ ႏွင္းဆီပန္းမ်ိဳးစိတ္သစ္အမည္ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။ ဤအခမ္းအနားတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္က ေအာင္ဆန္စုၾကည္ႏွင္းဆီ ဆိုေသာ အမည္ဆိုင္ပုဒ္ကို ပန္းအိုး၌ စိုက္ခ်လိုက္ၿပီး ပန္းပင္အားေရေလာင္းေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေပွ်ာ္ရႊင္စြာ ဂုဏ္ျပဳစာအုပ္ လက္ခံလိုက္

ပါသည္။

ေအာင္ဆန္စုၾကည္ႏွင္းဆီ ဆိုေသာ ႏွင္းဆီပန္သည္ အေရာင္လွပရံုသာမက ပန္းပြင့္လည္း ေခ်ာေမြ႔ပါလည္းေကာင္း၊ ေခါင္းေပၚ၌ ပန္လွ်င္ သင့္ေတာ္ပါလည္းေကာင္း၊ ယူနန္အစိုးရက စီစဥ္လုပ္

ေဆာင္ေပးသည့္အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္လွ်င္ အဆိုပါႏွင္းဆီးပန္းကို ကိုယ့္ဥယ်ာဥ္ျခံထဲတြင္ စိုက္ပါမည္လည္းေကာင္း၊ တရုတ္-ျမန္မာခိုင္မာၾကာရွည္

ေသာ ေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကို မ်က္ျမင္းသက္ေသျပေပးလိုက္ပါလည္းေကာင္း ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္သည္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေအာင္ဆန္စုၾကည္ႏွင္းဆီသည္ ယူနန္ျပည္နယ္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအတတ္ပညာဌာနသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေရြးခ်ယ္ျပဳစုေမႊးျမဴထား၍ႏွင္းဆီပန္းသည္ သာလြန္ထူးကဲသျဖင့္ အခ်စ္၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ရဲရင့္မႈႏွင့္ အသက္ေပးလႉျခင္းႏွင့္ ဥပစာတင္ထုိက္ပါသည္။ ဤပန္းအပင္သည္ ၆၀-၈၀ စင္တီမီတာ ရွိၿပီးအနီေရာင္အပြင့္ေတြ မ်ားစြာရွိပါသည္။ ပန္းပံုစံသည္ ပန္းကန္ျပားႏွင့္တူ၍ ပန္းအရြယ္အစားက အလတ္စားပန္းျဖစ္ပါသည္။ အပူေလ်ာ့ပိုင္းေဒသႏွင့္သမပိုင္းေဒသတြင္ ပန္းဥယ်ာဥ္ထဲတြင္လည္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

အခမ္းအနားတက္ေရာက္ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္သည္ အနည္းငယ္ျပဳျပင္ထားေသာ ျမန္မာရိုး

ရာဝတ္စံုကို ဝတ္ဆင္ထားတတ္ခဲ့ပါ၍ ေခါင္းေပၚ၌ ပန္းပန္ေလ့ရွိပါသည္။ ေဒၚေအာင္စုၾကည္သည္ ပန္းႏွစ္မ်ိဳးမွာ ပန္ေလ့ရွိပါသည္။ တစ္မ်ိဳးသည္ ျမန္မာ့သဇင္ပန္းျဖစ္၍ ျမန္မာရိုးရာဓေလ့ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ တစ္မ်ိဳးကမူ ႏွင္းဆီးပန္းျဖစ္၍ ကိုယ့္စိတ္ေနသေဘာထားကို ေပၚလြင္ေစႏိုင္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ကို တစ္လမ္းလံုးရွိ ေမႊ႔ပ်ံႀကိဳင္သင္းေသာ ျမန္မာ့ႏွင္းဆီ ဟုခ်ီးက်ဴးၾကပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံေရးေလာကကို စဝင္ခ်ိန္ကတည္းက ေမြ႔ခြန္းေျပာၾကားရာ

တြင္ စကားထက္ျမတ္ၿပီး ဆူးပါသည့္ႏွင္းဆီပန္းကဲ့သို႔ ေသာေၾကာင့္ သူရဲေကာင္းမ ဟုခ်ီးမြမ္းၾကပါသည္။

发表评论