ယူနန္ျပည္နယ္သည္ လာအိုႏိုင္ငံမွ ပိုေခ်ာင္(BOKEO)ျပည္နယ္ႏွင္႔အတူ ခ်စ္ၾကည္ေရးပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔

ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္တြင္

Read more

လင္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕ မန္တိန္း ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္ေဒသမွ နယ္စပ္ ကူူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးသည္ အရပ္သူအရပ္သားမ်ားအားအတြက္ အက်ိဳးရရွိ

တစ္ဇုန္တစ္လမ္း စီမံက

Read more

ယူနန္ေက်ာက္ေတာဥယာဥ္သည္ ကမၻာ့လင္မယားသစ္ေတြ ဖိတ္ေခၚ၍ ယီတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၏ လက္ထပ္မဂၤလာထံုးစံအား လက္ေတြ႔ခံစား

တရုတ္ႏိုင္ငံေက်ာက္ေတ

Read more

(၆၈)ႏွစ္ေျမာက္တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံထူးေထာင္းျခင္းဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲကို ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံရံုး က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ တက္ေရာက္

မစၥတာဟုန္လ်န္ႏွင့္ဇန

Read more

၂၀၁၇ခုႏွစ္ပင္လယ္ရပ္ျခားတိုင္းတပါးႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာတရုတ္အမိ်ဳးသားေသြးခ်င္းသားခ်င္းမ်ား၏ ဇာတိေလ့လာေရးခရီးစဥ္အားျဖင့္ ယူနန္ျပန္လာသည့္လႈပ္ရွားမႈကို ကူမင္းဆင္ႏႊဲက်င္းပ

၂၀၁၇ခုႏွစ္ပင္လယ္ရပ္ျ

Read more

ျပည္သူ႔ေအာင္ပြဲေန႔ပိတ္ရက္ကာလအတြင္း ကူမင္းတာ့ကြမ္းလြန္(DaGuanLou)သို႔သြား၍ ႏိုင္ငံခုႏွစ္ ႏိုင္ငံ၏လူမႈရိုးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာ၀အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ

ပထမအၾကိမ္တာ့ကြမ္းလြန

Read more