တ႐ုတ္နိုင္ငံကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံတန္းဗလ္(Denver)ၿမိဳ႕ ႏွစ္ၿမိဳ႕တို႔သည္ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ဆက္ဆံေရးကို နက္ရွိုင္းသြားမည္

ယခုရက္မ်ားအတြင္း ကူမ

Read more

ကူမင္းၿမိဳ႕ ေတာင္အာရွအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကုန္းဆိပ္ကမ္း ကုန္စည္စီးဆင္းပုိ႔ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းဇံုမွ ကုန္းလမ္းႏွင့္ရထားလမ္း ပူးတြဲပုိ႔ေဆာင္ဆိပ္ကမ္းသည္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ၿပီးစီး တည္ေဆာက္ႏုိင္

ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ကူ

Read more

ခြန္မင္းရထားပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ရြတ္ရွီး-ေပက်င္း(Yuxi-Beijing)၊ ရြတ္ရွီး-က်ိန္႔က်ဴး(Yuxi-Zhengzhou) တိုက္ရိုက္ရထားကို ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔မွစ၍ စတင္ခုတ္ေမာင္း

ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔မွစ၍ ခြ

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမဦးဆုံး အႀကီးစား ေရေပၚကစားကြင္းကို ယူနန္ျပည္နယ္ ဟုန္ဟယ္(Hong He)ျပည္နယ္ခြဲ မည္လက္(Mi Le)ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္

ယူနန္ျပည္နယ္ ဟုန္ဟယ္

Read more