၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏြဦးပြဲေတာ္ပိတ္ရက္မ်ားကာလအတြင္း ယူနန္ျပည္နယ္ ရထား ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေသာ ခရီးသည္ ဦးေရႏွင့္ ေလဆိပ္၌ ခရီးသည္ တက္ရန္ဆင္းရန္ လူဦးေရ စံခ်ိန္သစ္ ဖန္တီး

အရက္ ၄၀ ၾကာရွည္ေသာ ၂

Read more