တ႐ုတ္ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ မွစ၍ မီလက္(Mi Le) တ႐ုတ္မို ၂၆၀၀ (၁၇၃.၃၃ ဟက္တာ) က်ယ္ဝင္းေသာ က်ဴးလစ္ပန္း ပန္းၿခံသို႔ လာေရာက္လွည့္လည္ၾကည့္ရႈရန္ ဖိတ္ေခၚ

လာမည့္ ေႏြဦးပြဲေတာ္တ

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေကာ္မတီဒုတိယအတြင္းေရးမႉး Li Xiuling သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အမႈေဆာင္မ်ား ေလ့လာေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ဇန္နဝါရီလ ၁၅ရက္ေန႔တြ

Read more

တရုတ္-ဗီယက္နမ္-လာအို(၃)ႏိုင္ငံမွ ကုန္းလမ္းႏွင္႔မီးရထားလမ္း ပူးတြဲပို႔ေဆာင္ေရးပံုစံသစ္ကို စတင္ဖြင္႔လွစ

လြန္ခဲ႔ေသာရက္ေပါင္းမ

Read more

ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္ စတင္ဖြင္႔လွစ္ၿပီး ကူမင္း မီးရထားလမ္းျဖင္႔ ခရီးသည္မ်ားေပါင္း(၆၂.၄)သိန္းကို ခန္႔မွန္းပို႔ေဆာင

၂၀၁၇ခုႏွစ္က ရက္ေပါင္

Read more