ျမန္မာဖရဲသီးျဖင့္လက္ဆင့္ကမ္းေဖာ္ျပသည့္ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး –သြင္းကုန္တိုးခ်ဲ႕ေနသည့္ ယူနန္ေစ်းကြက္

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဖရဲသီး၊

Read more

က်ဥ္းဖုန္ႏွင့္ ခ်င္ေပါႏွစ္ေယာက္ေရးသားသည့္စာအုပ္《ေသြးစဥ္သရဖူ》သည္ စစ္ေဆာင္ ပန္းနားစာအုပ္ေကာင္း(၁၀)အုပ္စာရင္းသုိ႔ ဂုဏ္ယူစြာဝင္ေရာက္

ယခုရက္ပုိင္းတြင္ စစ္

Read more

အမ်ဳိးသမီးသူနာျပဳမ်ားမွ မိမိကုိယ္ခႏၵာျဖင့္ ႏုိ႔စုိ႔ကေလးတုိ႔အား ကာကြယ္ေပးေနသည့္ဓာတ္ပံု ေရပန္းစားကာ ခ်ီးက်ဴးခံရ

  ယခုရက္ပုိင္းတြင္ ယ

Read more