အမ်ဳိးသမီးသူနာျပဳမ်ားမွ မိမိကုိယ္ခႏၵာျဖင့္ ႏုိ႔စုိ႔ကေလးတုိ႔အား ကာကြယ္ေပးေနသည့္ဓာတ္ပံု ေရပန္းစားကာ ခ်ီးက်ဴးခံရ

  ယခုရက္ပုိင္းတြင္ ယ

Read more

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေျဖရွင္းရန္ ေနရာခ်ေပးသည့္စခန္းေၾကာင့္ ယူနန္ျပည္နယ္အလ္ယြမ္ခ႐ုိင္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ေနထုိင္မႈဘဝေကာင္းမြန္လာ

ယူနန္ျပည္နယ္အလ္ယြမ္ခ

Read more

ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ေတာင္အာရွကုန္စည္ျပပြဲကို ၂၁၀၈ခုႏွစ္ဇြန္လ၁၂ရက္ေန႔တြင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ဒီႏွစ္ကုန္စည္ပြဲသည္ဇ

Read more

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္တ႐ုတ္-ျမန္မာအဆင့္ျမင့္ဖိုရမ္ပြဲကိုတ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစၾကၤအတူတည္ေဆာက္မည္ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲတြင္က်င္းပခဲ့သည္။

ေမလ၉ရက္ေန႔တြင္တ႐ုတ္-

Read more

တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမင့္တင္၍ နယ္စပ္ေဒသ၏ အစိမ္းေရာင္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေန

တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ခရ

Read more