ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉ Ruan Chengfa မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ တကမၻာလံုးျပည္သူမ်ားမွ ယူနန္ျပည္နယ္ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းေသာယူနန္ျပည္သုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈရန္ ဖိတ္ၾကား

အဓိကအပုိင္းမ်ား ကြၽန

Read more