၂၀၁၇ခုနွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံေတြ ကုန္စည္ရင္းနွီးျမွပ္နွံ ကုန္သြယ္ေရးေစ႕စပ္ေဆြးေႏြးပြဲသည္ မိတ္ဆက္ျဖန္႕ခ်ီပြဲကို Shenzhenၿမိဳ႕၌က်င္းပ

မတ္လ ၆ရက္ေန႕တြင္ ၂၀၁

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ နိုင္ငံေတာ္ျပင္ညီစင္ကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ အသုံးျပဳ၍ ျပည္နယ္ျဖတ္ေက်ာ္၍အျခားအရပ္၌ ေဆးကုၿပီး တိုက္ရိုက္ ေငြစာရင္း ခ်ဳပ္ ျခင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီး

မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ခြန္မင

Read more

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏြဦးပြဲေတာ္ပိတ္ရက္မ်ားကာလအတြင္း ယူနန္ျပည္နယ္ ရထား ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေသာ ခရီးသည္ ဦးေရႏွင့္ ေလဆိပ္၌ ခရီးသည္ တက္ရန္ဆင္းရန္ လူဦးေရ စံခ်ိန္သစ္ ဖန္တီး

အရက္ ၄၀ ၾကာရွည္ေသာ ၂

Read more

ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉ Ruan Chengfa မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ တကမၻာလံုးျပည္သူမ်ားမွ ယူနန္ျပည္နယ္ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းေသာယူနန္ျပည္သုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈရန္ ဖိတ္ၾကား

အဓိကအပုိင္းမ်ား ကြၽန

Read more