ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမဦးဆုံး အႀကီးစား ေရေပၚကစားကြင္းကို ယူနန္ျပည္နယ္ ဟုန္ဟယ္(Hong He)ျပည္နယ္ခြဲ မည္လက္(Mi Le)ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္

ယူနန္ျပည္နယ္ ဟုန္ဟယ္

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမႉး မစၥတာ ခ်န္ေဟာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏အတ

Read more

ပဥၥမအႀကိမ္ ယူနန္ျပည္နယ္ေလေၾကာင္းလမ္းျဖင့္ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ ေဈးကြက္ကို ျပန႔္ပြားမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္

ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ပဥၥမ

Read more

ကုန္းျမင့္ေဒသသံုး ပထမတစ္ခုေလအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ဒလက္ ယူနန္ျပည္နယ္ ယြိရွီျမိဳ႕ ဟြာနင္စက္မႈဇုန္၌ ေအာင္ျမင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္

ဧျပီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္

Read more