ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွစ၍ ခြန္မင္းမွ ရုရွားသို႔ ေလယာဥ္ တစ္စင္လံုးငွါး တိုက္ရိုက္ပ်ံသန္းႏိုင္ၿပီး ပ်ံသန္းခ်ိန္ ၉ နာရီသာၾကာ

ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြ

Read more

ျမန္မာရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္(YUFL) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဦးၾကည္ရႊင္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စာလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယူနန္မင္ဇုတကၠသိုလ္(YMU) သို႔ ေရာက္ရွိ

ယခုတေလာ ျမန္မာ YUFL

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္အႀကီးဆံုး မီးရထားအခ်က္အခ်ာဗဟုိျဖစ္သည့္ အေရွ႕ပုိင္းဘူတာႀကီးသည္ တရားဝင္စတင္ လည္ပတ္လာၿပီး ကုန္တင္ရထားတြဲစီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ႏွစ္ဆတုိးျမင့္ ေစ

ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ကူ

Read more