ယူနန္ဆရာအတတ္သင္တကၠသိုလ္ Business ေကာလိပ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမ ဦးဆံုး တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဘာလံုးေကာလိပ္ တည္ေထာင္

ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ယူနန

Read more

ႏိုင္ငံဖတ္ေက်ာ္ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈကို ႏွိမ္နင္းရန္ တရုတ္၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ ၃ ႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရး အဆက္အသြယ္ပူးတြဲရံုးခန္းကို တည္ေထာင္ထား

အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ အထူး

Read more

ယူနန္ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမႉး မစၥတာ ခ်န္ေဟာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏အတ

Read more