ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ား ကတိျပဳ ခဲ့သည့္ အကူအညီ မ်ား လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း က တိုက္တြန္းသင့္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ေျပာၾကား

ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ

Read more

ယူနန္တြင္ ေဆးကုသေနသည့္ ေနာက္ဆံုးအသုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ကေ လးမ်ား ေဆး႐ံုဆင္းေတာ့မည္

ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူ၀ိုက္

Read more