ယူနန္ျပည္နယ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္အထိမ္းအမွတ္သီတင္းပတ္ စတင္

ယူနန္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔အ

Read more

တ႐ုတ္၊ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း ေလးႏုိင္ငံတို႔မွအႀကိမ္(၈၀)ေျမာက္ မဲေခါင္ျမစ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္းစတင္ ယေန႔ထိ ကုန္တင္သေဘၤာ(၁၂၃)စီးကို ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္႐ြက္

နံနက္ခင္းအခ်ိန္အခါတြ

Read more

တ႐ုတ္ဧကေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ အာလူးစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ ရႊန္တ်န္ဖုန္ဟိုၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ျပည့္စံုေသာ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းေစႏို

ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ရႊ

Read more

တ႐ုတ္-ျမန္မာ တယ္ဟုန္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာျပပြဲ ဖြင့္လွစ္ကာ ဧည့္သည္မ်ားအား ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိ

မတ္လ(၈)ရက္ေန႔က တ႐ုတ္

Read more

မိမိအိပ္မက္ တကယ္ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသူမ်ား– သူတုိ႔သည္ ေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအေပၚ ေႏြးေထြးမႈ အျပည့္ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးေန

မတ္လ(၃)ရက္ေန႔က ကြၽန္

Read more