တရုတ္ႏွင္႔ပါကစၥတန္တုိ႔သည္ လူပါ အာကာသယဥ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္ စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆို

တရုတ္ႏွင္႔ ပါကစၥတန္တ

Read more

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္” ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္၏ ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑ မိတ္ဆက္

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ &#

Read more

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစီးပြားကုန္သြယ္ေရးယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားလာေရးဗီဒီယို ယူနန္ျပည္နယ္ရိွ ဒူလံုလူမ်ဳိး၊ တေအာင္လူမ်ဳိး၊ ဂ်ီးေနာ္လူမ်ဳိး တို႔သည္ မိသားစုအားလံုး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ မွလြတ္ေျမာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တို

Read more

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရပ္ဝန္းႏွင့္ပိုးလမ္းမ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြား

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပ

Read more

အာရွ ယူ၁၉ အမ်ိဳးသမီးခ်န္ပီယံရွစ္ ေဘာလံုးေျခစစ္ပြဲ ဒုတိယအဆင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အမ်ိဳးသမီးအသင္းေလ႕က်င္႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ

ျမန္မာ႔လက္ေရြးစင္အမ်

Read more