၂၀၁၇ခုနွစ္ ေတာင္အာရွအေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံေတြ ကုန္စည္ရင္းနွီးျမွပ္နွံ ကုန္သြယ္ေရးေစ႕စပ္ေဆြးေႏြးပြဲသည္ မိတ္ဆက္ျဖန္႕ခ်ီပြဲကို Shenzhenၿမိဳ႕၌က်င္းပ

မတ္လ ၆ရက္ေန႕တြင္ ၂၀၁

Read more

ယူနန္ အျမန္လမ္းမတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈကို စစ္ေဆး စီမံခန္႔ခြဲရန္ စင္ျမင့္(Network Platform)ကို ဤလကုန္တြင္ စတင္အသံုးျပဳ

ယူနန္ အျမန္လမ္းမတည္ေ

Read more